Tuyển thợ mộc năm 2019 E cần tuyển 2 thợ chính và 3 phụ yều làm tự nhiên hàng tân cổ nhé. Và tuyển 1 thợ sơn chính và 1 phụ  Thời gian làm vc ngày 8h Nếu cty có yêu cầu tăng ca thì nhân hệ số 1.5 Cơm nuôi 2 bữa. Đi ctrinh […]