Công trình thiết kế và thi công tủ áo nhà anh Khoa tại Thanh Hóa